logo

Meet Our Team

Shivhari Acharya
Managing Director
Sajani Shrestha
Head of Finance
Samikshya Sharma
HR Manager
Maheshwor Dhungana
Support Manager(Client Relation)
Pradeep Karki
System Analyst & Documentation Expert
Yogesh Acharya
Sr. Developer (Project Manager)
Bipin Khatiwada
Software Developer (Team Lead)
Om Prakash Kandel
Software Developer (Team Lead)
Sandip Silwal
Software Developer
Shreesha Shrestha
Software Developer
Bishow Sapkota
Software Developer
Aashish Jha
SOFTWARE DEVELOPER
Anuj Waiba
Designer
Ravi Chaudhary
Mobile App Developer
Alisha Pokharel
QA
Sarita Shrestha
Account Officer
Sushmita Panta
Sales & Documentation
Mahabir Mehta
Deployment Officer
Sumit Kumar Mandal
Deployment Officer
Asutosh Kumar Mandal
Deployment Officer